גלריית סירטונים > 'אבני ההצלחה'


שיטת 'אבני ההצלחה' - כלי למשיכת הצלחה
סרט 1 - הצלחה - אבני ההצלחה
התמקדות רוחנית - שחר גולן 'להיות פשוט להיות'
שיטת 'אבני ההצלחה' - להתחבר לאהבה - ברגע!
סרט 2 - עצמה של אהבה - אבני ההצלחה
התמקדות רוחנית - שחר גולן 'להיות פשוט להיות'
שיטת 'אבני ההצלחה' - הדגמה איך לסלק מחשבות בLIVE
סרט 3 - לסלק מחשבות ברגע!
התמקדות רוחנית - שחר גולן 'להיות פשוט להיות'
שיטת 'אבני ההצלחה' - במקום קפה שחור! חלק א
סרט 4 חלק א הדרכה: להתמלא מיד באנרגיה, כוח, מצב רוח חיובי!
התמקדות רוחנית - שחר גולן 'להיות פשוט להיות'
שיטת 'אבני ההצלחה' - 'במקום קפה שחור! חלק ב
סרט 5 חלק ב -להיטען בכוח באמצע היום
התמקדות רוחנית - שחר גולן 'להיות פשוט להיות'

צור קשר